Skip to content

– Andsite SW

Política de privacitat

1.-      RIGO S.L.U. (d’ara endavant ANDSITE SW) informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Per a això ANDSITE SW tractarà les dades de conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

2.-     Les dades de caràcter personal que es facilitin a la pàgina web quedaran registrades en un fitxer d’ ANDSITE SW amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

El simple fet d’enviar un missatge per part de l’usuari incloent dades de caràcter personal a ANDSITE SW significarà el consentiment per a la seva incorporació a l’arxiu i el seu tractament.

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. En cas de no ser necessaris, s’eliminaran en un termini de 12 mesos.

Es recorda a l’usuari de la pàgina web que hi ha la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3.-     L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a ANDSITE SW enviant un missatge amb fotocòpia del carnet d’identitat a hola@andsitesw.com

4.-     L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a ANDSITE SW són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què ANDSITE SW utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a ANDSITE SW enviant un missatge a hola@andsitesw.com.

5.-     Utilització de “cookies”. El procés de navegació d’un usuari en https://www.andsitesw.com, igual que en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l’adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés. El Registre d’aquesta adreça IP serveix només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web.